Novosedlík - AEN s. r. o.
Vajnorská 108/A
83104 Bratislava

Tel.: 02 4463-4307,
Tel.: 02 4463-4308,
Tel.: 02 4463-4309

servis karavanov: 0911 710 604
e-mail: karavanservis@novosedlik.sk

IČO: 47 333 413
IČ-DPH: SK 20 23 856 384
Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Bratislava I,
Oddiel:Sro, Vložka číslo: 91588/B