Plyn v karavane

Každá plynová schránka na karavan musí býť vybavená odvetrávaním, aby v prípade úniku plyn vychádzal von z karavanu. Nechajte montáž na odborníkov.

 Ponúkame Vám:

  • Tankovacie fľaše a nádrže
  • Regulátory a filtre plynu
  • Externá prípojka plynu
  • Plynové revízie

Ilustračné fotografie

Ilustračné fotografie Nádrže na plyn v karavanoch