Fotovoltaika je dôležitým nástrojom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, pretože slnečná energia je nevyčerpateľný zdroj a fotovoltaické systémy neprodukujú emisie skleníkových plynov. Jej používanie prispieva k zníženiu závislosti na fosílnych palivách a zmierňuje negatívny vplyv ľudských aktivít na životné prostredie.

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky